Zakup wierzytelności

Oferujemy nabycie wierzytelności, zarówno wynikających z tytułu należności głównych jak i odsetkowych. Cena zakupu kształtuje się na poziomie 60-95% nominalnej wartości wierzytelności, w zależności od osoby dłużnika, jego sytuacji finansowej, wysokości wierzytelności oraz okresu przeterminowania.

Oferta zakupu, kierowana jest przede wszystkim do wierzytelności pochodzących z obrotu gospodarczego.