Faktoring

Faktoring polega w największym skrócie na wykupie przez firmę faktoringową wierzytelności (faktur) jeszcze niewymagalnych, w zamian za zapłatę ustalonej prowizji.

Pozwala to na uzyskanie przez dostawców towarów i usług, niejako natychmiastowej zapłaty za wystawione przez siebie faktury.

Powyższe rozwiązanie skraca oczekiwanie na zapłatę od kontrahenta, daje możliwość bieżącego regulowania swoich zobowiązań, umożliwia udzielanie kontrahentom faktoranta wydłużonych terminów płatności bez obawy powstawania zatorów finansowych, a przede wszystkim daje możliwość bieżącego wykorzystywania środków na dalszy rozwój swojego przedsiębiorstwa, bez konieczności zaciągania kredytów.

Wysokość prowizji ustalana jest indywidualnie z Klientem. Uzależniona jest od osoby płatnika factoringowego i jego wiarygodności finansowej, sytuacji finansowej samego faktoranta oraz długości terminu zapłaty faktury.

W ramach powyższej usługi, nasza firma na bieżąco monitoruje terminy zapłaty faktur oddanych do factoringu oraz mobilizuje płatników do terminowego regulowania zobowiązań. W przypadku ewentualnych opóźnień w zapłacie, nasi Klienci mogą liczyć na pełne wsparcie w przedmiocie dalszej windykacji i skutecznego odzyskania należności.

Oferujemy różne formy faktoringu: pełny, niepełny, niejawny.

Najczęściej spotykaną formą factoringu jest factoring niepełny. Polega na tym, iż za wypłacalność płatnika faktury odpowiada sam faktorant. Ze względu na powyższe jest to najtańsza forma factoringu.

Zdarza się, iż wystawca faktury nie chce, bądź nie może (np. ze względu na zakaz cesji wierzytelności), ujawniać wobec swojego kontrahenta zawarcie umowy factoringu. Dostosowując się do wymagań Klienta, płatnik faktury nie jest informowany o tym fakcie, jedynie wpłaca środki na wskazany na fakturze rachunek bankowy firmy faktoringowej (factoring niejawny). Taka forma spotykana jest najczęściej w przypadku umów z zakazem zbywania wierzytelności.

Z naszego długoletniego doświadczenia wynika, że firmy, które skorzystały z naszych usług factoringowych stały się pod względem finansowym bardziej atrakcyjne na rynku, przez co lepiej i szybciej osiągnęły sukces.