Finansowanie przedsięwzięć gospodarczych

Oprócz usług faktoringu, oferujemy inne formy finansowania. Najczęściej spotykaną formą stanowi pożyczka. Nasza firma udziela pożyczek krótko jak i długoterminowych.

Udzielenie pożyczki i jej koszt uzależniony jest od wiarygodności finansowej Pożyczkobiorcy oraz rodzaju złożonych zabezpieczeń spłaty.